Představení

Sledge hokej (mezinárodně para hokej) je paralympijskou verzí ledního hokeje s již padesátiletou tradicí a je určen primárně pro sportovce s postižením dolní části těla. Hráč sledge hokeje musí být klasifikovaný odbornou osobou, která uzná v souladu s pravidly jeho postižení jako přípustné. Na lokální úrovni se v omezené míře běžně zapojují i zcela zdraví hráči a tento sport tak plní i důležité integrační poslání. Reprezentační mužstvo je však tvořeno pouze handicapovanými hráči.

Sledge hokej se hraje ve speciálních sáních, odtud pochází i jeho název (anglicky sledge = sáně). Sáně jsou zkonstruovány ze sedáku, ocelového rámu a dvou nožů k bruslení. Hráči se pohybují a zároveň ovládají puk pomocí dvou krátkých hokejek opatřených na konci ocelovými hroty.

Pravidla sledge hokeje jsou v zásadě shodná s pravidly klasického ledního hokeje. Specificky jsou upravena některá ustanovení o výstroji a výzbroji, nedovolených zákrocích nebo hrací době. Stejně tak se nepraktikuje hybridní zakázané uvolnění. Rozdílný je maximální počet hráčů, který je omezen na patnáct v jednom mužstvu.

V České republice je zaregistrováno sedm klubů sdružených v České para hokejové asociaci. Mistrovská soutěž probíhá pod hlavičkou České para hokejové ligy. Žádný český hráč nenastupuje za zahraniční klub.